50 vuotta edunvalvontaa 1955-2005

Polioinvalidit ry:n perustettiin Helsingissä 20.12.1955. Tuolloin Suomessa raivosivat polioepidemiat:
Suuri joukko lapsia ja parhaissa voimissaan olleita ihmisiä vammautui. Invalidisäätiöllä hoidettavana olleiden polioon sairastuneiden keskuudessaan syntyi ajatus omasta yhdistyksestä, joka tuntisi poliovammaisten vaikeudet ja pystyisi neuvomaan ja kuntouttamaan heitä rajusti muuttuneessa elämäntilanteessa.

Poliota kutsuttiin lapsihalvaukseksi, koska valtaosa sairastuneista oli lapsia. Tämä nimitys on kuitenkin harhaanjohtava, koska sairautta esiintyy myös aikuisissa.

Jo 55 vuotta mukana poliovammaisten arjessa !

Tänä aikana yhdistys on monin tavoin ollut mukana jäsentensä arjessa tekemällä työtä polion sairastaneiden yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien puolesta sekä tarjoamalla jäsenille ja heidän omaisilleen monenlaisia tarpeellisia palveluja.
Yhä useammalle polion sairastaneista on ilmaantunut uusia oireita kuten lihasheikkoutta, uupumusta ja lihaskipua.
Kyseessä ovat polion myöhäisoireet, joiden syynä ovat liikehermosolujen ylirasittuminen ja ennenaikainen uupuminen.
Suomessa säännölliset poliorokotukset aloitettiin vuonna 1957 Salk-rokotteella, ja vuosina 1960-61 järjestettiin rokotuskampanja kaikille.

Tukea ja toimintaa

Yhdistyksen alkuvuosina toiminta painottui jäseneksi liittyneiden polion sairastaneiden henkilöiden neuvontaan ja taloudelliseen tukemiseen. Toimintaa rahoitettiin pääosin keräyksillä ja lahjoituksilla.

Yhdistys kertoi kuinka ja mistä voidaan hakea apua, hankkia koulutusta ja työtä. Yhdistys saattoi osallistua ammattiopintojen rahoittamiseen, tarpeellisten työvälineiden, kodinkoneiden tai kulkuvälineiden hankkimiseen. Neuvoilla, lahjoituksilla ja lainoilla yhdistys tuki monen poliovammaisen ensi askelia poliovamman muuttamassa arjessa.
Yhteishenki ja yhdessä tekeminen auttoivat katsomaan tulevaisuuteen.

Vilkas valtakunnallinen ja alueellinen vapaa-ajan toiminta on ollut yksi yhdistyksen tunnusmerkeistä ja on sitä edelleen. Yhdistykselle on tärkeää, että kaikki jäsenet voisivat osallistua yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin, retkille ja matkoihin. Tänäkin päivänä vapaa-ajan toiminta pyrkii tarjoamaan osallistujille haasteita ja elämyksiä. Mukana on avustajia, jotta vaikeakaan liikuntavamma ei muodostuisi esteeksi osallistumiselle.
 

Polioinvalidit ry:n historiasta kertova kirja on julkaistu 20.1.2011.

Polioinvalidit ry on mukana poliovammaisten arjessa myös huomenna.