Polioinvalidit ry

Yhdistyksellä on kahdeksan (8) paikallisjärjestöä, jotka järjestävät toimialueellaan monipuolista toimintaa.
Jäseniä yhdistyksessä on noin 3 500, joista polion sairastaneita noin 1 200. Muut jäsenet ovat kannatusjäseniä, poliovammaisten perheenjäseniä ja ystäviä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä muita toiminnasta tai toiminnan tukemisesta kiinnostuneita.

Tietoa ja osallistumista

Polioinvalidit ry järjestää mm. kuntoutuskursseja ja –tapahtumia, seminaareja, kerhoja, virkistysviikonloppuja, jumpparyhmiä, retkiä ja matkoja. 
Yhdistyksen jäsenet voivat käyttää myös kaikkia Suomen Polioliitto ry:n tarjoamia palveluja.
Polioliiton neuvontapalveluista saa tietoa mm. poliosta ja polion myöhäisoireista,
liikunta- ja virkistysmahdollisuuksista, kuntoutuskursseista, sosiaalieduista jne.

Alueellinen toiminta

Paikallisosastomme ja niiden toiminta takaavat monipuolisen asiantuntemuksen,
vertaistuen ja vapaa-ajan toiminnan eri puolilla Suomea. Paikallisosastot tuntevat oman alueensa ja valvovat alueella asuvien polion sairastaneiden ja heidän läheistensä oikeuksien toteutumista.
Näin ne myös pystyvät parhaiten opastamaan ja tukemaan useimmissa edunvalvontakysymyksissä ja aktiivijäsenet tarjoavat mahdollisuuden luottamukselliseen vertaistukeen.

Koronavirus näkyy myös poliojärjestöjen toiminnassa.

Varmistattehan eri tapahtumien toteutumisen vielä tapahtuman järjestäjältä/yhteyshenkilöltä.

 

Jäsenpalvelumme:

Neuvontapalvelut 

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Paikalliset kuntoutusryhmät

Poliolehti

Vapaa-ajan toiminta

Järjestötyö ja vaikuttaminen

 

Liity jäseneksi

Yhdistyksen säännöt

Polioliitto.com

 

Tietosuojaseloste